LA NOSTRA HISTÒRIA

L'escola Torrent de Can Carabassa és fruit de la fusió de les escoles Arrel i Graziel•la, ambdues ubicades al passeig de la Font d'en Fargues, amb una llarga història i molt arrelades al barri d'Horta.

                  

Escola Arrel (dibuix)                                          Escola Graziel•la (dibuix)

Com que les dues comunitats educatives teníem la voluntat d'integrar-nos a la xarxa d'escoles públiques de la Generalitat de Catalunya, vam formar part del CEPEPC des del seu inici i l'any 1988 vam passar a ser escoles públiques. Aleshores, el Departament d'Educació es plantejà construir un edifici nou per acollir les dues escoles, atès que els seus antics edificis no reunien les condicions establertes. 

L'any 2000 va començar la construcció de la nova escola en el solar ubicat entre els carrers Llobregós i Peris Mencheta, al costat de la riera de la Carabassa. 

Aquest mateix any les dues escoles van iniciar un pla de treball conjunt: el projecte de la nova escola que havia de plasmar de forma coherent i assumida pel conjunt de la comunitat els trets d'identitat d'ambdues escoles.

És així, doncs, que la nova escola, anomenada per la Generalitat de Catalunya CEIP Miquel Batllori, va obrir les seves portes el 15 de setembre de 2003.

El curs 2005-06 la Generalitat de Catalunya resolgué acceptar el canvi de nom de l'escola a petició del primer consell escolar, de manera que passà a anomenar-se CEIP Torrent de Can Carabassa, nom que fa referència al topònim del lloc on s'ubica l'escola, el qual fou escollit per votació d'ambdues comunitats educatives un curs abans d'iniciar el seu camí conjunt i aprovat pels respectius consells escolars.