APORTACIONS FAMÍLIES: llibres, material, sortides i colònies

CURS 18-19

El Consell Escolar va aprovar les aportacions econòmiques de les famílies pel curs 2018-2019.

Les aportacions de MATERIAL, SORTIDES I LLIBRES, quedaran igual que aquest curs (200€):
  • Material: 70€ 
  • Sortides: 80€
  • Llibres: 50€
Les aportacions de COLÒNIES, també quedaran igual:
  • Nivell de P3: 100€
  • Nivells de P4, P5, 1r, 2n, 3r, 4t i 5è: 150 €
  • Nivell de 6è: 245€ 
Natació de Parvulari   87€ al trimestre. Aquesta quantitat no es pot fraccionar i s’ha de fer efectiva els primers 15 dies de setembre, desembre i març.
· 
El pagament es pot fer de dues formes: per transferència bancària (Internet) o per ingrés en efectiu a través del caixer automàtic de “La Caixa”

· El número de compte de l’escola és : ES21 2100 3207 0922 0029 7309

· Caldrà indicar com a “REMITENT” : el nom i cognom de l’alumne/a.


Us adjuntem la graella amb el fraccionament de les quotes: